От малкото зрънце до топлия хляб

Иновативен свят, 1.б клас, 23 СУ "Фредерик Жолио-Кюри"
Екипна работа на тема: "От малкото зрънце до топлия хляб". Делфинчетата от 1.б клас, с класен ръководител София Бонева, имаха на разположение една седмица, за да представят пътя на хляба. Как? В часа по иновативен свят изгледаха видео, от което получиха важни представи за труда на хората в полето, за добива на брашно, за видове обредни хлябове. Разсъждаваха върху това дали днес оценяваме труда на онези, благодарение на които има хляб на нашата трапеза. А отнасяме ли се с уважение към хляба? Разделени на екипи, делфинчетата получиха  свободата да избират как да представят пътя на хляба. Какво нещо е свободата!!! Родиха се шедьоври! Огромни благодарности на всички родители, които се включиха със сърце и душа в поставената задача и помогнаха да бъдат реализирани идеите на децата! Насладете се!

https://www.youtube.com/watch?v=wynWkYhLtRI&feature=youtu.be

https://www.slideshare.net/secret/HCKeR1BfaUefcl