ДЕН НА КНИГАТА

В Международния ден на книгата- 23 април  учениците от 1 А клас имаха за домашно да подредят своите детски книжки у дома по височина,големина или по азбучен ред.????????????????????
.„Книгата е може би най- сложното и велико чудо от всички чудеса, създадени от човечеството по пътя му към щастие и бъдещо могъщество.“ Максим Горки
????Честит ден на книгата!????