Oграмотяване - 1.б клас

Въпреки извънредната ситуация делфинчетата от 1.б клас, с класен ръководител г-жа София Бонева, отбелязаха деня на своето ограмотяване.