Национална седмица на четенето

 

Съвместно четене на 3 "в" клас и 4 "б" клас от 23 СУ " Фредерик Жолио - Кюри " с ръководители Веселина Крайнова и Валя Стоянова